Audio və video texnika, Avtomobil üçün maqnitofon, monitorlar, dinamiklər