Nasoslar, kompressorlar və manometrlər, maşın üçün nasos