Öyrədici Oyucaqlar, İnkişaf məhsulları, zehni oyuncaqlar